Financiado
Kultura

COVID-19. Tarjetas SIM a estudiantes de Bilbao sin acceso a Internet

BILBOKO ELKARTASUN SAREAK interneteko sarbiderik ez duten baliabide urriko ikasleei SIM txartelak banatu dizkie konfinamenduan zehar beraien ikasketa prozesuarekin jarrai dezaten.

1300€Mínimo
3000€Óptimo
2385€ Recaudado
-Finalizado

Zertan ari gara?

Koronabirusaren krisiaren ondorioz, Euskal Herri osoko ikasleak hezkuntza era telematikoan jasotzera behartuak izan dira. Horrek, dagoeneko existitzen zen arrakala digitalak eragindako kalteak areagotu ditu, beraien familien egoera ekonomiko zaila dela eta interneteko sarbiderik ez duten ikasleen hezkuntza prozesua kolokan jarriz. Hezkuntza hori ez jasotzeak ondorio kezkagarriak dakartza ikasle horientzat: euskararen ikasketa/erabilera erabat etetea, ikasleen arteko jakintza desorekak handitzea, eskolaren bidez egindako sozializazio prozesutik isolatua geratzea...

Horregatik, BILBOKO ELKARTASUN SAREETAN auzolanean kalte horiek txikitzeko lanean ari gara, saturatutako zerbitzu publikoak eman ezin duten erantzun azkarra emanez. Ekimen honi esker, konfinamenduan zehar Bilboko 100 familiek dagoeneko gutxieneko Interneteko sarbidea jasotzen ari dira, IZARKOM Euskal Herriko Telekomunikazio Operadore Kooperatiboak baldintza berezietan eskainitako SIM txartelen doako banaketaren bidez. Horrela, Bilboko 200 ikasle ingururi hezkuntzarako beraien eskubidea bermatzen ari zaie segregazio sozio-kulturala ekidinez.

Zergatik behar dugu zure ekarpena?

Diru bilketa honen helburua gutxienez banatu diren SIM txartelen hilabeteko mantenu kostuak betetzea da. Hala ere, jasotakoaren arabera kurtso amaierara arteko luzatu ahalko genuke. Jarraian horretarako kalkulatutako kostuen aurreikuspena:

Hilabete baterako aurreikuspena

Kontzeptua Kostea/kop Kop. Kostea
Mantenu kostua txarteleko 11€/hilean 100 txartel 1.100€
Badazpadakoetarako tartea 110€ 1 110€
  1.210€

 

Ikasturte amaiera arteko aurreikuspena

 • Hilabeteko aurreikusitako guztizko kostua x 2'5: 3.025 €

 


 

¿Qué estamos haciendo?

La crisis del Coronavirus ha obligado a las alumnas de toda Euskal Herria a recibir la educación de forma telemática. Esto ha agravado los perjuicios causados por la brecha digital ya existente, poniendo en peligro el proceso educativo del alumnado que no tiene acceso a internet debido a la difícil situación económica de sus familias. El hecho de no recibir esta educación tiene consecuencias preocupantes para este alumnado: la interrupción total del aprendizaje/uso del euskera, el aumento de la diferencia de conocimiento entre el alumnado, el aislamiento ante el proceso de socialización realizado a través de la escuela...

Por ello, desde las REDES DE SOLIDARIDAD DE BILBO estamos trabajando en auzolan para minimizar estos daños, dando una respuesta rápida que no pueden dar a día de hoy los saturados servicios públicos. Gracias a esta iniciativa 100 familias de Bilbao disponen de un mínimo de acceso a Internet durante el confinamiento, mediante la distribución gratuita de tarjetas SIM ofrecidas en condiciones especiales por IZARKOM, la Operadora Cooperativo de Telecomunicaciones de Euskal Herria. Así, cerca de 200 estudiantes de Bilbao tienen garantizado su derecho a la educación evitando la segregación socio-cultural.

¿Por qué necesitamos tu aportación?

El objetivo de esta recaudación es cubrir los costes de mantenimiento de las tarjetas SIM repartidas al menos durante un mes. Sin embargo, según lo recogido, podríamos alargarlo hasta el final del curso. Previsión de costes estimados a continuación: 

Previsión de coste para un mes:

Concepto Coste/unid. Unid. Coste
Mantenimiento tarjeta 11€/mes 100 tarjetas 1.100€
Imprevistos 110€ 1 110€
  1.210€

 

Previsión hasta fin de curso.

 • Previsión de coste total mensual x 2'5: 3 025 €
Zertan ari gara? Koronabirusaren krisiaren ondorioz, Euskal Herri osoko ikasleak hezkuntza era telematikoan jasotzera behartuak izan dira. Horrek, dagoeneko existitzen zen arrakala digitalak eragin...
El periodo para hacer aportaciones no está abierto
 • Familia 1 - Hilabete 1

  Ekarpen honekin hilabete batez familia baten interneteko sarbidea ahalbidetuko duzu, bertako ikasleen hezkuntzarako eskubidea bermatuz.

 • Familia 1 - Ikasturtea bukatu arte

  Ekarpen honekin ikasturte amaierara arte familia baten interneteko sarbidea ahalbidetuko duzu, bertako ikasleen hezkuntzarako eskubidea bermatuz.

 • Una cantidad superior

  Ekarpen honekin ikasturte amaierara arte familia baten interneteko sarbidea ahalbidetuko duzu, bertako ikasleen hezkuntzarako eskubidea bermatuz.
51 donantes

Algunos donantes

 • Maitane Jaio Atela realizó una aportación hace 4 años
 • Asier Goiko realizó una aportación hace 4 años
 • Auritze Aizpitarte Bordegarai realizó una aportación hace 4 años
 • Eugenia Gómez realizó una aportación hace 4 años
 • Teresa Gimeno realizó una aportación hace 4 años
 • Andoni Garcia Carro Garcia Carro realizó una aportación hace 4 años
 • Eider Palmou Orue-etxebarria realizó una aportación hace 4 años
 • Iñigo Otxoa Fernandez realizó una aportación hace 4 años
 • Xalbador Unzueta Mitxelena realizó una aportación hace 4 años
 • Jon Arrizabalaga Ibarzabal realizó una aportación hace 4 años
 • Olaia Gastiain iturbe realizó una aportación hace 4 años
 • naiara larrakoetxea realizó una aportación hace 4 años
 • Eider Saragueta realizó una aportación hace 4 años
 • Nahia Intxausti realizó una aportación hace 4 años
 • Oier Etxebeste Juárez realizó una aportación hace 4 años
 • Ander Serrano realizó una aportación hace 4 años
 • Maddi Ane Txoperena realizó una aportación hace 4 años
 • Ibon Arbulu Renteria realizó una aportación hace 4 años