Cultura

Justo de la Cueva Dokumentu eta artxibo gunea

Nuestro objetivo es ordenar, clasificar, catalogar, digitalizar y difundir el legado de Justo de la Cueva y Margari Ayestaran.

7000€Minimoa
12000€Optimoa
2320€ Lortutakoa
-Amaituta

Irakurketa horrek erakuts diezazun zenbat maite ditugun euskal aberria eta Euskal Langile Herria. Eta zenbat borrokatu ginen inork inoiz ez zezan gehiago ahotik odolik bota besteren bat hobeto bizi zedin, eta, Lurra paradisu bat, Gizatasunaren aberria, izatea lortzeko”.

Garazirendako, bere biloba
Azken argitalpena. 2010eko martxoa
Justo de la Cueva

“Y para que esa lectura te revele cuánto amamos a tu patria vasca y al Pueblo Trabajador Vasco. Y cuánto luchamos para que nunca más nadie escupa sangre, para que otro viva mejor y para conseguir que la Tierra sea un paraíso, la patria de la Humanidad.”

Dedicatoria a Garazi, su nieta
Ultima publicación. Marzo 2010
Justo de la Cueva

Nor garen / Quienes somos

galderak egiteko / Preguntas: info@justodelacueva.info

Ez gara ez Justo ez Margari / No somos ni Justo ni Margari

Nor garen: Justo eta Margariren familia eta lagunak. / Somos: o familia o amig@s de Justo y Margari

 • Justoren ordenu-betearazleak / Los albaceas de Justo
 • Historialariak / Historiadoras
 • Informatikariak / Informáticas
 • Artxibozainak / Archiveras
 • Liburuzainak, liburu zaintzaileak / Bibliotecarias, curadoras de libros
 • Edo/eta militanteak / y/o militantes

Zer daukagun: Justo eta Margariren ondarea /Qué tenemos: El legado de Justo y Margari

10.000 liburuz osatutako liburutegia / Biblioteca de 10.000 libros

Eurek sorturik dokumentuak, erreseina-gida batetan jasoa / Documentación producida por ellos recogida en la guía-reseña

Eurek Euskal Herriko azken 38 urtetan bildutako dokumentuak. / Documentación recopilada por ellos en los últimos 38 años de Euskal Herria

Zer egin behar dugun / Qué vamos hacer

ORDENATU / ORDENAR

SAILKATU / CLASIFICAR

KATALOGATU / CATALOGAR

DIGITALIZATU / DIGITALIZAR

HEDATU / DIFUNDIR

SOZIALIZATU Justo eta Margariren ondarea Euskal Langile Herrian eta Nazioartean / SOCIALIZAR El legado de Justo y Margari para  el Pueblo Trabajador Vasco e Internacional

Nola eginen dugun METODOLOGIA ZIENTIFIKOA / Cómo lo vamos hacer METODOLOGÍA CIENTÍFICA

Justok zer eta nola egin jarraibide zehatzak eman zizkigun. / Justo nos dejo instrucciones precisas de que quería y cómo lo quería.

 • Historiografikoa / Historiográfica
 • Artxibatze lana, / Archivística
 • Dokumentatze lana / Documental
 • Lan informatikoa / Informática

Nola eginen dugun HERRI BILTEGIA / Cómo lo vamos hacer HERRI BILTEGIA

Neurri batean geuk garatutako aplikazio informatiko baten bidez / Con una aplicación Informática en parte desarrollada por nosotros

Software librea: Drupal 8 aurreinstalatua / Software libre: Drupal 8 pre-instalado

ARTXIBOA, BIBLIOGRAFIA, AHALMENAK; nazioarteko estandarrekin geuk sorturiko modulua / ARCHIVO, BIBLIOGRAFIA, AUTORIDADES; módulo creado por nosotros con estandares internacionales

ON-LINE SALMENTA / VENTA ON-LINE

Kolektibo baten web-orri batean aurki dezakezun guztia. / Todo lo que puedas encontrar en una página web de un colectivo.

Nola eginen dugun MILITANTZIA / Cómo lo vamos hacer MILITANCIA

Hurrengo BI urteetan militantziaz 15 pertsona baino gehiagok Justo eta Margariren ondarea ordenatu, sailkatu, katalogatu eta digitalizatuko dute 3 pertsonako taldetan.

Durante los próximos DOS  años más de 15 personas de forma militante  en grupos de 3 personas van a ordenar, clasificar, catalogar y digitalizar el legado de Justo y Margari

Zer behar dugun FINANTZIAZIOA / Qué necesitamos FINANCIACIÓN

7.000€ gutxienez (programazioa, ordenagailuak, diseinua, materiala)/ 7.000€   mínimo (programación, ordenadores, diseño, material)

12.000€ ongi leudeke (programazioa, ordenagailuak, diseinua, materiala + lokala egokitzea)/ 12.000€ óptimo (programación, ordenadores, diseño, material + acondicionamiento local)

Dagoenaren lagin bat: Denbora lerroa/ Justo eta Margariren bizitza

Una muestra de lo que hay:  Línea del tiempo/ Vida de Justo y Margari

 

 

“Irakurketa horrek erakuts diezazun zenbat maite ditugun euskal aberria eta Euskal Langile Herria. Eta zenbat borrokatu ginen inork inoiz ez zezan gehiago ahotik odolik bota besteren bat hobeto...

Ordainsariak

Ekarpenak egiteko epea ez dago irekita
 • CD Basque Red Net

  * Basque Red Net webgunearen kopia bat CD batean 2004 otsailaren 3an eginikoa. Bidalketak estatu mailan egingo ditugu bakarrik. Estatu kanpoan bizi direnei link bat bidaliko diegu deskargatu dezaten.

 • Basque Red Net-en CDa + kamiseta

  * Basque Red Net webgunearen kopia bat CD batean 2004 otsailaren 3an eginikoa. Bidalketak estatu mailan egingo ditugu bakarrik. Estatu kanpoan bizi direnei link bat bidaliko diegu deskargatu dezaten.
  * Justo de la Cueva Dokumentu eta artxibo guneko kamiseta bat.

 • USB: Ebook liburuekin + Basque Red Net-en kopia

  * Basque Red Net webgunearen kopia bat USB batean eta Justo de la Cuevaren liburu sorta EPUB formatoan, zeinetatik batzuk argitaratu gabe dauden . Estatu kanpoan bizi direnei link bat bidaliko diegu deskargatu dezaten.

 • Kurtsoa: Hego Euskal Herria 180 urtez (1831-2010) klase-borrokan

  * Justo de la Cuevaren ikasgela birtualera sarrera. “Hego Euskal Herria 180 urtez (1831-2010) klase-borrokan” kurtsoa. 2000 orrialde inguru biltzen dituen Justo de la cueva eta Margarita Ayestaranen textuekin (1940 orrialde)
  * Justo de la Cuevak 2010. Urtean eginiko kurtsoaren 24 ordutako audioa

 • Herri biltegia: deskarga + eskuliburua

  * Herri biltegia aplikazioko deskarga zuzena.
  * Herri biltegiko aplikazioaren eskuliburu bat pdf formatoan .

 • Herri biltegia: martxan jartzea +gidaliburua + 10 ordutako formakuntza

  *Herri biltegia Drupal 8an eginiko aplikazioa martxan jartzea.
  *Herri biltegiko aplikazioaren eskuliburu bat pdf formatoan.
  *Herri biltegia aplikazioaren 10 ordutako online formakuntza (Aurrez aurrekoa bakarrik Euskal Herrian).

 • Kopuru handiago bat

  *Herri biltegia Drupal 8an eginiko aplikazioa martxan jartzea.
  *Herri biltegiko aplikazioaren eskuliburu bat pdf formatoan.
  *Herri biltegia aplikazioaren 10 ordutako online formakuntza (Aurrez aurrekoa bakarrik Euskal Herrian).